BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

One Response to “TƯ LIỆU KHÁC”

  1. cậu T AK cùi nhầy ơi from says:

    nghe thấy tên AK là đã thấy chết chóc rồi, thấy nô bộc cho ngoại bang cộng sản rồi, thấy cùi nhầy rồi.
    ở đây người ta muốn nói rằng: muốn vào hội người tử tế thì bản thân anh hãy tử tế đi để người ta kết nạp anh, anh đừng tự sướng mà bảo họ công nhận anh là người tử tế, hãy để cho dân nước anh không kêu rằng anh là những kẻ độc tài, anh phản bội ngươì dân, anh làm tay sai cho tàu cộng, anh đàn áp tự do ngôn luận, đàn áp tự do dân chủ…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

Hit Counter provided by shuttle service to lax