Coi trọng quan hệ hữu nghị

H1Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Thường Vạn Toàn duyệt đội danh dự Quân đội Trung Quốc.

Read the rest of this entry »